خدمات خانواده

مهریه

مهریه مال معین قابل تملک یا چیزی است که قائم مقام مال است و قابل تملک است که ضمن عقد نکاح یا طبق ماده 1087 قانون مدنی بعد از عقد نکاح به تراضی طرفین تعیین می شود. لازم به ذکر است : عدم تعیین مهر ضمن عقد نکاح ، هیچ خللی به عقد اصلی وارد    نمی سازد. طبق بند 6 ماده 4 قانون حمایت خانواده : رسیدگی به دعوای مهریه در صلاحیت دادگاه خانواده است و با توجه به اینکه مهریه منقول باشد یا غیر منقول، صلاحیت محلی دادگاه تغییر خواهد کرد

طلاق

طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده او، وکیل طلاق یا مشاور حقوقی طلاق، یک وکیل پایه یک دادگستری است که در زمینه حقوق خانواده و بالاخص طلاق دارای تخصص و تجربه است. مدیریت پرونده های خانواده به دلیل حساسیت بالای آن، نیاز به یک وکیل طلاق متخصص و متعهد دارد. البته به عقیده ما طلاق و جدایی آخرین راه حل یک خانواده است، به این معنا که زمانی باید یه این راه حل دست یازید که دیگر هیچ روش و طریق دیگری برای رفع اختلافات و بازگرداندن آرامش به کانون خانواده ممکن نباشد.

طلاق توافقی

در صورتی که زن و شوهر با هم توافق کنند که طلاق بگیرند باز هم باید به دادگاه مراجعه کنند، منتها در این حالت دادگاه موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع می دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مزبور مطرح کنند. در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می کند. همانطور که وکیل خانواده شما بیان نمود در طلاق توافقی مداخله مرکز مشاوره لازم است. بعد از این مرحله دادگاه گواهی عدم سازش را صادر می کند.

استرداد جهیزیه

جهیزیه اموالی است که هنگام ازدواج، خانواده دختر به وی هدیه می دهند تا با خود به خانه ی شوهر ببرد. از واژه جهیزیه در قانون مدنی تعریفی به میان نیامده است و اساساً تهیه وسایل زندگی بر طبق ماده 1107 قانون مدنی جزء نفقه و بر عهده شوهر است و زن در این مورد هیچ تکلیف شرعی و قانونی ندارد. با وجود این در تمام خانواده ها به صورت یک سنت الزام آور اجتماعی، مرسوم است که در حد توانایی، تمام یا بخشی از وسایل مورد نیاز زندگی آینده دختر توسط خانواده وی تأمین شود

نفقه

لازم به ذکر است طبق ماده 1107: ” نفقه عبارت است ازهمه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه،غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض”
بنابرابن؛ همین که عقد نکاح به طور صحت واقع شد، روابط بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود که نفقه از مصادیق حقوق زن و تکالیف مرد بعد از وقوع عقد نکاح بطور صحت می باشد

عسر و حرج

عسر در لغت به معنای صعوبت، مشقت و شدت و حرج نیز به معنای ضیق و تنگی و تنگنا و گناه آمده است و در اصطلاح فقهی و حقوقی منظور از این قاعده این است که تکالیفی که موجب مشقت و سختی برای مکلف است در دین وجود ندارد. در واقع به هر عملی که شخص را به تنگنا و سختی بیاندازد و انجام یا تحملش برای وی سخت و دشوار باشد عسر و حرج می‌گویند که نمونه بارز آن عسر و حرج (مشقت و سختی) زن در زندگی مشترک است که در صورت اثبات در دادگاه، منجر به صدور حکم طلاق می‌شود

اجرت المثل

 اجرت المثل یکی از حقوق ویژه‌ای است که قانون برای زوجین در نظر گرفته است. مطابق ماده 29 قانون حمایت خانواده دادگاه هنگام صدور حکم طلاق باید اجرت المثل ایام زوجیت طرفین را مطابق تبصره ماده 336 قانون مدنی تعیین نماید. تبصره ماده 336 قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد اگر زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید

عدم تمکین

تمکین در لغت به معنای مالک گردانیدن و ثابت نمودن آمده است که در مقابل نشوز معنا می‌شود و از نشوز به عدم اطاعت و بر پاخواستن تعبیر می‌شود دعوای الزام به تمکین یکی از دعاوی رایج خانوادگی است که عموماً از سوی مردان زمانی که همسرانشان به خاطر اختلافات، زندگی مشترک را رها نموده مطرح می‌شود البته با مستفاد از مواد 1102 و 1103 قانون مدنی می‌توان گفت که اگر مرد نیز به تکالیف زناشویی خود عمل ننماید یا در انجام و ادای تکالیف شرعی و خانوادگی خود مرتکب قصور شود دعوای الزام به تمکین زوج از سوی زوجه باید امکان داشته باشد

نصب قیم

وظایف قیم از سوی قانون مدنی و با قانون حسبی تعیین می‌شود كه بستگی به اموری دارد كه برای آن قیم انتخاب می‌كنند، مثلا اگر برای اداره اموال باشد، قانون خاص خودش را دارد و اگر برای تربیت باشد نیز، از قانون خاص خودش پیروی می‌كند. جز در موارد خاص و استثنایی قوانین کامل هستند، در مواردی استثنایی هم باید از قوانین دیگری نیز استفاده كرد
طبق قانون، فرد قیم می‌تواند در اموال منقول دخل و تصرف داشته باشد، ولی نسبت به اموال غیر منقول باید با اجازه دادستان در آن دخل و تصرف کند، در صورت اینكه فرد صغیر به سن بلوغ برسد تمامی اموال از قبیل منقول و غیر منقول به خود او تعلق می‌گیرد و اگر راجع به عملكرد قیم خود شكایتی دارد كه وی مصلحت را رعایت نكرده می‌توانند به مراجع قانونی شكایت کند ولی در این صورت فرد قیم هم با ارائه مدارك می‌تواند ادعا كند كه در نگهداری از اموال مصلحت را رعایت كرده است.
یک حقوقدان با اشاره به ماده 1235 قانون مدنی مقرر می‌کند: «مواظبت شخص مولی‌علیه و نمایندگی قانونی او در همه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است». از نکات دیگری که قیم باید حتما در اداره امور قیم مورد توجه داشته باشد رعایت غبطه و مصلحت محجور است. قیم باید از اعمالی که مضر به حال وی باشد بپرهیزد

فسخ نکاح

وجود بعضی از عیوب در زن یا شوهر موجب انحلال عقد نکاح و قطع رابطه زناشویی می‌شود. به عنوان مثال ناتوانی جنسی در شوهر یا جزام و زمین‌گیری در زن می‌تواند از موارد فسخ از طرف یکی از زوجین باشد.
البته استفاده از این حق برای زن و شوهر در صورتی است که از وجود این عیوب قبل از وقوع عقد مطلع نبوده باشد. در غیر این صورت نمی‌توانند از این حق علیه دیگری استفاده کنند. جنون نیز از عوارضی است که اگر زودگذر نباشد، هر چند که مستمر یا ادواری باشد (به طور دوره‌ای سالم و بیمار باشد) می‌تواند از موارد فسخ محسوب شود

حضانت

حضانت به معنای حفظ کردن، در کنار گرفتن، پرورش دادن، نگهداری و تربیت اطفال است. به موجب قانون مدنی، نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است  بنابراین نمی‌توان حق نگهداری و تربیت فرزند را بدون دلیل موجه و حکم دادگاه از پدر و مادر سلب کرد. از سوی دیگر، پدر و مادر نمی‌توانند از نگهداری و تربیت فرزند خود سر باز زنند. در حقیقت پدر و مادر مکلفند در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و سهل‌انگاری در نگهداری و تربیت کودک موجب سقوط حق حضانت می‌شود. در ذیل، جزییات پرونده‌ای با موضوع حضانت را بازخوانی می‌کنیم