خدمات کیفری
از جمله خدماتی که می توانید با مراجعه به مؤسسه حقوقی دادآوران عدالت جوان، از کارشناسان ما خواستار شوید، خدمات مشاوره ای نظیر مشاوره کیفری است.
توضیحات بیشتر
خدمات سرمایه گذاری
قراردادهای سرمایه گذاری و تأمین مالی از جمله مهم ترین قراردادها در زمینه ی پیشبرد فعالیت های اقتصادی و تجاری در هر سیستم حقوقی و در قلمرو هر کشور محسوب می گردند.
توضیحات بیشتر
خدمات حقوقی
خدماتی که این مؤسسه انجام میدهد شامل: مشاوره دادن به موکلان در زمینه های مختلف (حقیقی و حقوقی) در مورد مسئولیت های قانونی و یا قبول کردن وکالت موکلان در پرونده های مختلف (کیفری و قضایی) است.
توضیحات بیشتر
خدمات ثبتی
مؤسسه ثبتی و حقوقی دادآوران عدالت جوان ارائه دهنده‌ی خدمات حرفه‌ای ثبت در ایران می‌باشد که همواره کوشیده است بهترین خدمات را با بالاترین سطح کیفیت در اختیار مشتریان خود قرار دهد.
توضیحات بیشتر