محکومیت خودرو ساز به جمع آوری خودرو های معیوب

برای اولین بار در ایران یک شرکت خودروساز ملزم به جمع آوری خودروهای ناقص و معیوب خود شده است.

به گزارش خبرگزاری میزان؛ محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، از صدور رای جمع آوری خودروهای ناقص و معیوب برای یک شرکت خودروساز داخلی خبر داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران بیان داشت: این شرکت خودروساز توسط یکی از شعب تعزیرات حکومتی محکوم به جمع آوری همه خودروهای تولیدی از نوعی خاص از بازار شده است که دارای عیب در شاسی، محور و اکسل (میله فرمان) بود.

اسفنانی با بیان اینکه این رای غیر قطعی است گفت: رای صادره بسیار مهم است چرا که برای اولین بار یک شرکت خودروساز ملزم به جمع آوری خودروهای ناقص و معیوب خود شده است.

نام شرکت و مدل خودروی معیوب هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است.